Свободни работни позиции, обявени в бюрата по труда в Пловдив към  

Общи административни служители

 

Работници по обработка на дърво

Продавачи в магазиниКасиери и продавачи на билети

МонтажнициПерсонал

Стр. 1/1

Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.

Агенция по заетоста Пловдив, Бюро по труда Пловдив